• Sova
 • Bada
 • Äta
 • Inreda
 • Gardiner
 • Barn
 • Varumärken
 • Inspiration
 • Jul
 • Arbetsförhållanden hos våra leverantörer  Att våra produkter tillverkas under så bra förhållanden som möjligt är väldigt viktigt för oss på Hemtex. Eftersom vi inte äger några egna fabriker och därmed inte har daglig direktkontroll över tillverkningen, har vi fastställt regler i form av en Uppförandekod som våra leverantörer förbinder sig att följa. Vi kräver dessutom att få fullständig information om de underleverantörer som används i vårt produktionsled.

  Här kan du läsa mer om vår uppförandekod och fabriksinspektioner.

  Vår uppförandekod
  Fabriksinspektion  Leverantörer och produktionsländer  Relationen till Hemtex leverantörer bygger på full insyn gällande var och hur produkterna tillverkas. Hemtex ambition är att, i de fall då det är lämpligt, placera orden hos den part som också äger fabriken. Hemtex äger inga egna fabriker och den största delen av kontakten med leverantörer sker via produktionskontor belägna i Asien där också de största inköpsmarknaderna finns. Innan en order placeras hos en leverantör skriver leverantören på att följa de uppsatta kraven gällande exempelvis kvalitet, kemikalier, miljö och uppförandekod som finns samlade i Hemtex Purchasing Instructions, HPI. För nya leverantörer planeras alltid en social revision innan en order får placeras.

  Hemtex leverantörer finns i tolv länder; Kina, Bangladesh, Indien, Pakistan, Ryssland, Indonesien, Turkiet, Portugal, Sverige, Danmark, Moldavien och Estland.

  Läs mer om våra produktionskontor här >

  Se diagram på orderspridning baserat på inköpsvärde nedan (2016).  Vissa av Hemtex leverantörer är stora med flera tusen anställda medan andra är små och endast har ett 20-tal personer som arbetar på fabriken. Det är även skillnad på vilka processer som görs hos respektive leverantör. Några av leverantörerna är så kallade vertikala leverantörer, vilket innebär att de gör allt från att spinna trådtill att sy produkterna. Andra leverantörer utför endast sömnaden och köper in tyger som sedan skickas till underleverantörer för färgning och tryck. För att få bättre kontroll av produktionskedjan försöker Hemtex anlita leverantörer som har så få underleverantörer som möjligt.

  Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh
  Under 2013 startades initiativet Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh efter att en fabrik i Savar utanför Dhaka rasat samman och över 1130 textilarbetare omkom. Initiativet som bildades och som Hemtex 2013 undertecknade har sin grund i att inga textilarbetare ska behöva vara rädda för att bränder ska uppstå, att byggnader ska kollapsa eller att andra byggnadstekniska olyckor ska hända som med rimliga åtgärder skulle kunna ha förhindrats. Genom att Hemtex, tillsammans med andra företag som har textil produktion i Bangladesh, har skrivit på avtalet har en femårsplan för arbetet tagits fram. Planen beskriver hur byggnadstekniska samt elektroniska inspektioner på fabriker runt om i Bangladesh ska genomföras de kommande åren för att öka säkerheten hos fabriksarbetarna. Mer information om initiativet finns på www.bangladeshaccord.org