• Erbjudanden
 • Sova
 • Bada
 • Äta
 • Inreda
 • Gardiner
 • Barn
 • Varumärken
 • Inspiration
 • Jul
 • Arbetsförhållanden hos våra leverantörer  Att våra produkter tillverkas under så bra förhållanden som möjligt är väldigt viktigt för oss på Hemtex. Eftersom vi inte äger några egna fabriker och därmed inte har daglig direktkontroll över tillverkningen, har vi fastställt regler i form av en Uppförandekod som våra leverantörer förbinder sig att följa. Vi kräver dessutom att få fullständig information om de underleverantörer som används i vårt produktionsled.

  Här kan du läsa mer om vår uppförandekod och fabriksinspektioner.

  Vår uppförandekod
  Fabriksinspektion  Leverantörer och produktionsländer  Relationen till Hemtex leverantörer bygger på full insyn gällande var och hur produkterna tillverkas. Hemtex äger inga egna fabriker och den största delen av kontakten med leverantörer sker via produktionskontor belägna i Asien där också de största inköpsmarknaderna finns. Innan en order placeras hos en leverantör skriver leverantören på att följa de uppsatta kraven gällande exempelvis kvalitet, kemikalier, miljö och uppförandekod som finns samlade i Hemtex Purchasing Instructions, HPI. För att säkerställa att Hemtex egna varor produceras på ett acceptabelt sätt vad gäller mänskliga rättigheter görs besök, utbildningar, sociala revisioner och olika samarbetsprojekt på plats hos leverantörer i högriskländer.*
  *Länder med hög risknivå definieras sedan 1 januari 2014 i enlighet med BSCI:s definition (Business Social Compliance Initiative).  Hemtex leverantörer finns i fjorton länder; Kina, Bangladesh, Indien, Pakistan, Sverige, Turkiet, Estland, Moldavien, Vietnam, Ryssland, Danmark, Portugal, Indonesien och Storbritannien. 90 procent av inköpen görs från Asien, med Kina och Bangladesh som största inköpsmarknader. Kartan visar fördelningen mellan de olika länderna baserat på inköpsvärde under 2017.  Vissa av Hemtex leverantörer är stora med flera tusen anställda medan andra är små och endast har ett 20-tal personer som arbetar på fabriken. Det är även skillnad på vilka processer som görs hos respektive leverantör. Några av leverantörerna är så kallade vertikala leverantörer, vilket innebär att de gör allt från att spinna trådtill att sy produkterna. Andra leverantörer utför endast sömnaden och köper in tyger som sedan skickas till underleverantörer för färgning och tryck. För att få bättre kontroll av produktionskedjan försöker Hemtex anlita leverantörer som har så få underleverantörer som möjligt.  Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh
  Under 2013 startades initiativet Accord on Fire and Building Safety efter att fabriken Rana Plaza utanför Dhaka i Bangladesh rasade samman. Ackordet är ett initiativ för att säkerställa en tryggare och säkrare arbetsmiljö för miljontals textilarbetare i landet. Branschkollegor, fabriker, fackföreningar och olika organisationer arbetar tillsammans för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö.

  Hemtex var den första heminredningskoncernen som anslöt sig till initiativet. Initiativet omfattar mer än 1 600 fabriker med över två miljoner medarbetare. Omfattande förbättringar har gjorts på fabrikerna. Förbättringarna beror både på att fabrikslokalerna har blivit bättre utrustade men även på ett ökat säkerhetsmedvetande hos ägare och fabriksarbetare genom utbildning och bildandet av arbetskommittéer.