• Sova
 • Bada
 • Äta
 • Inreda
 • Gardiner
 • Varumärken
 • Inspiration
 • Jul
 • Hållbarhetsredovisning 2016  Rapporten omfattar koncernens hållbarhetsarbete under 2016 och syftar till att ge företagets intressenter en ökad kunskap och förståelse för Hemtex arbete kring miljö, etik, kvalitet, socialt ansvar och egna medarbetare.

  Hemtex intressenter är i huvudsak kunder, leverantörer, medarbetare, ägare och investerare. Siffror och data som presenteras i rapporten baseras på interna uppföljningssystem och på uppgifter från leverantörer av externa tjänster. Resultatet är inte säkerställt med IT-stöd.
  Klicka här för att ladda ner hållbarhetsrapporten (PDF, 21 MB).