• Erbjudanden
 • Sova
 • Bada
 • Äta
 • Inreda
 • Gardiner
 • Solavskärmning
 • Barn & Baby
 • Varumärken
 • Inspiration
 • Textilåtervinning


  För att bidra till en ökad återvinning och mer cirkulära flöden samlar Hemtex in begagnade textilier i butiker i Sverige. Ambitionen är att öka återanvändning och återvinning.
  Vi avstår från att ta emot textilåtervinning just nu p.g.a hälsosituationen som råder.

  Under 2018 har totalt 10 ton textilier samlats in i Hemtex butiker. Insamlingen sker i samarbete med I:CO.

  Om I:CO
  I:CO står för "I collect", vilket är själva grundtanken; att samla in och ta tillvara.
  I:CO är ett globalt initiativ som främjar en seriös och långsiktig hantering av jordens resurser, och uppmuntrar till en konsumtion som är sundare för miljön. Den grundläggande plattformen består av en infrastruktur som på sikt ska ge en helt sluten kretslopps-loop för textilprodukter. Tack vare I:CO hålls värdefulla råmaterial i ständig cirkulation, utan att förbrukas. Gamla produkter får nytt liv - i någon form.

  Vad händer med textilierna?
  Textilierna skickas till vår samarbetspartner I:CO som sorterar textilen så optimalt som möjligt i Wolfen, Tyskland. 60% återanvänds och skickas till secondhandmarknaden globalt, där största fokus är att höja värdet och livslängden på varje produkt. Knappt 40% återvinns till t.ex. textiltrasor eller isoleringsmaterial. Några få procent, exempelvis knappar, energiåtervinns. I:CO är väldigt effektiva och duktiga på att ta tillvara på alla resurser och inte låta några resurser gå till spillo.

  Du kan lämna in textilier i de flesta Hemtex-butikerna, se lista här!

  Alla vinner på att återvinna! Tack för att du lämnar in textilerna du tröttnat på.

  Så här gör du:
  1. Fyll en påse med textilier.
  2. Lämna den hos oss på Hemtex. Du kan lämna in textilier i de flesta butikerna, se lista här.
  3. Det mesta kan återanvändas eller återvinnas till nya material och produkter. Genom att lämna in textilier, kläder och skor du inte längre använder - istället för att slänga dem - ser du till att spara på jordens resurser. Varje år går tonvis av textilier till spillo på soptippar runtom i Sverige, trots att nästan allt skulle kunna återanvändas eller återvinnas.

  Läs mer om I:CO här!