• Erbjudanden
 • Sova
 • Bada
 • Äta
 • Inreda
 • Gardiner
 • Solavskärmning
 • Barn & Baby
 • Varumärken
 • Inspiration

 • Om I:CO


  Vi avstår från att ta emot textilåtervinning just nu p.g.a hälsosituationen som råder.

  I:CO står för "I collect", vilket är själva grundtanken; att samla in och ta tillvara.
  I:CO är ett globalt initiativ som främjar en seriös och långsiktig hantering av jordens resurser, och uppmuntrar till en konsumtion som är sundare för miljön. Den grundläggande plattformen består av en infrastruktur som på sikt ska ge en helt sluten kretslopps-loop för textilprodukter. Tack vare I:CO hålls värdefulla råmaterial i ständig cirkulation, utan att förbrukas. Gamla produkter får nytt liv - i någon form.

  Vad händer med textilierna?
  Textilierna skickas till vår samarbetspartner I:CO som sorterar textilen så optimalt som möjligt i Wolfen, Tyskland. 60% återanvänds och skickas till secondhand marknaden globalt, där största fokus är att höja värdet och livslängden på varje produkt. Knappt 40% återvinns till t.ex. textiltrasor eller isoleringsmaterial. Några få procent som t.ex. kan vara knappar energiåtervinns. I:CO är väldigt effektiva och duktiga på att ta tillvara på alla resurser och inte låta några resurser gå till spillo.


  Läs mer om I:CO här >