• Erbjudanden
 • Sova
 • Bada
 • Äta
 • Inreda
 • Gardiner
 • Barn
 • Varumärken
 • Inspiration
 • Jul

 • Om I:CO


  I:CO står för "I collect", vilket är själva grundtanken; att samla in och ta tillvara.
  I:CO är ett globalt initiativ som främjar en seriös och långsiktig hantering av jordens resurser, och uppmuntrar till en konsumtion som är sundare för miljön. Den grundläggande plattformen består av en infrastruktur som på sikt ska ge en helt sluten kretslopps-loop för textilprodukter. Tack vare I:CO hålls värdefulla råmaterial i ständig cirkulation, utan att förbrukas. Gamla produkter får nytt liv - i någon form.

  Vad händer med textilierna?
  Textilierna skickas till vår samarbetspartner ICO som sorterar textilen så optimalt som möjligt i Wolfen, Tyskland. 60% återanvänds globalt i över 90 länder. 40% återvinns främst i Europa varav en liten del energiåtervinns, ca 3%. (Siffror från mars 2016).


  Läs mer om I:CO här >