Medlemsvillkor för Hemtex kundklubb Sverige

(Senast uppdaterade 2021-08-25)

Club Hemtex är kundklubben för dig som älskar heminredning. Som medlem får du de bästa tipsen, härlig inspiration och oemotståndliga erbjudanden direkt till din email. Ibland blir du bjuden på klubbveckor, VIP-happenings och förhandsvisningar. Att godkänna kommunikation genom e-post är en förutsättning för att vara medlem och använda sig av medlemsförmåner och erbjudanden förbehållna medlemmar eftersom kommunikation med medlemmar är själva syftet med Club Hemtex. 

Dessa medlemsvillkor gäller mellan dig som privatperson och Hemtex AB, org. nr 556132–7056, Prognosgatan 22, 504 64 Borås. Genom att registrera dig som medlem i Club Hemtex godkänner du dessa medlemsvillkor.

Dessa medlemsvillkor kan komma att uppdateras. Du hittar den senaste versionen av medlemsvillkoren här. Vid större förändringar av våra medlemsvillkor kommer vi att skicka ut de uppdaterade villkoren till din registrerade email. Om du inte accepterar våra ändringar har du alltid rätt att avsluta ditt medlemskap i Club Hemtex.

Medlemskapet

För att bli medlem i Club Hemtex måste du ha fyllt 16 år, ha ett giltigt svenskt personnummer och vara folkbokförd i Sverige. Endast privatpersoner kan ansöka om medlemskap i Club Hemtex och medlemskapet gäller endast för inköp inom det egna hushållet. Medlemskapet i Club Hemtex är personligt och kan inte överlåtas.

 

Avgift

Medlemskapet i Club Hemtex är kostnadsfritt.

 

Dina medlemsförmåner

Exklusiva erbjudanden
Som medlem vill vi att du ska du få relevanta erbjudanden av Hemtex, och av Hemtex utvalda samarbetspartners varor och tjänster som vi tror att just du tycker om, både online och i våra butiker. Erbjudandena kan både visas i våra och i tredje parts kanaler, t.ex. i sociala medieplattformar och andra liknande plattformar. För att kunna ge dig personliga erbjudanden behöver vi behandla dina personuppgifter i form av namn, kontaktuppgifter (email, medlemsnummer och mobilnummer), medlemsuppgifter, din köphistorik, online identifierare, enhetsinformation och användarbeteende på vår hemsida (eller om du har agerat på Hemtex-annonser på sociala medier). Behandlingen av dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna förbättra de erbjudanden du får som medlem och för att kunna ge dig personligt anpassade erbjudanden.

För att uppfylla detta åtagande kommer Hemtex att analysera den information som samlas in om dig på olika sätt och sortera in dig i olika kundkategorier. Det innebär att vi kan skicka ut olika erbjudanden, och kommunicera på olika sätt till dig som medlem beroende på vilken kundkategori som du tillhör vid tillfället för kommunikationen.

Personalisering på vår webbplats
Hemtex strävar alltid efter att ge sina medlemmar en personlig upplevelse, inte minst när du besöker vår webbplats. För att kunna ge dig en personlig upplevelse behandlar vi dina personuppgifter i form av online identifierare, enhetsinformation och användarbeteende. Vi analyserar dessa data för att bättre kunna förstå vilken information och vilka funktioner som du vill ha när du besöker oss. På detta sätt kan vi personalisera din upplevelse och se till att du alltid får relevant information och kommunikation från oss. Exempel på personaliserade funktioner och kommunikation kan vara produktrekommendationer, tips, inspiration och idéer, och ditt sökresultat. 

Tips, inspiration och idéer
Genom vår e-postkommunikation och på Hemtex.se får du våra bästa tips och inspiration för ditt hem. Du som medlem får också vårt nyhetsbrev. Som prenumerant på vårt nyhetsbrev får du inspiration och idéer för ditt hem och erbjudanden du inte vill missa. För att kunna erbjuda detta behöver vi behandla personuppgifter i form av namn, e-postadress, köphistorik och användarbeteende. Dina uppgifter behövs för att vi ska kunna kommunicera med dig, informera om dina exklusiva erbjudanden och följa upp vårt nyhetsbrev i syfte att säkerställa att informationen är relevant. Läs mer om personliga erbjudanden under punkten Exklusiva erbjudanden ovan.

Personlig medlemssida på hemtex.se
Som medlem får du ett personligt användarkonto på hemtex.se.

På Mina Sidor kan du t ex:
• Se dina aktuella erbjudanden
• Se din köphistorik

För att du ska ha möjlighet att skapa ett användarkonto och ta del av de förmåner som följer med användarkontot behöver vi behandla dina personuppgifter. Läs mer om detta i vår integritetspolicy.

 

Vår kommunikation

För att du ska kunna ta del av dina förmåner och få information om ditt medlemskap eller andra spännande saker som händer hos oss kommer du att få kommunikation från oss i olika kanaler, t.ex. via email, sms, postala utskick, sociala medier, applikationer eller andra liknande kanaler.

Avslutande av medlemskapet

Ditt medlemskap i Club Hemtex gäller tills vidare eller till dess att du eller Hemtex säger upp det. Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap genom att kontakta kundtjänst. Våra kontaktuppgifter hittar du nedan under rubriken Kontaktuppgifter.

Om inga transaktioner finns registrerade inom en 3-årsperiod avslutas medlemskapet automatiskt. Om medlemskapet missbrukas förbehåller sig Hemtex rätten att avsluta medlemskapet omedelbart.

Ansvarsbegränsning

Hemtex är inte ansvarigt för skada som beror på tekniska fel, nedsatta funktioner, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, upplopp eller liknande omständigheter som relaterar till ditt medlemskap i Club Hemtex. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout eller liknande gäller även om Hemtex självt vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Hemtex är heller inte skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Hemtex varit normalt aktsam. Detta gäller inte ansvar som inte kan uteslutas enligt tvingande lagstiftning. 

Behandling av personuppgifter

Vår personuppgiftsbehandling
För att kunna uppfylla våra åtaganden i dessa medlemsvillkor behöver vi behandla dina personuppgifter. På vilket sätt vi behöver behandla dina personuppgifter framgår av dessa medlemsvillkor men det finns också mer detaljerad information om vår personuppgiftsbehandling i vår integritetspolicy.

I integritetspolicyn kan du bl.a. läsa mer om ändamålen som vi använder dina personuppgifter för, vilken laglig grund som vi stödjer vår behandling på, vilka företag som kan få ta del av dina personuppgifter, hur länge vi sparar dina uppgifter och fullständig information om dina rättigheter.

Dina rättigheter
När vi behandlar dina personuppgifter gör vi bara detta om det är nödvändigt för att kunna uppfylla våra åtaganden till dig som medlem. Vi vill även uppmärksamma dig på att du närsomhelst kan invända mot vår direktmarknadsföring och du kan när som avsluta ditt medlemskap i Club Hemtex. Du har också möjlighet att göra val i vår samtyckeshanterare (val av cookies) om hur vi hanterar personuppgifter kopplade till ditt användarbeteende.

Om du vill avsluta ditt medlemskap kommer vi att ta bort dina personuppgifter som är kopplade till ditt medlemskap. Även om du går ur Club Hemtex kan vi fortsätta behandla vissa personuppgifter om dig när vi måste göra det enligt lag (t.ex. transaktionsdata enligt bokföringslagen) eller när vi har tvingande berättigade skäl att göra det (t.ex. när vi behandlar anonyma data i affärsutvecklingssyfte).

Om du begär begränsning av behandling av dina personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning kommer du inte få några erbjudanden under den tid som behandlingen har begränsats.

Vill du ha ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter, kontakta vårt dataskyddsombud: dataskyddsombud@hemtex.se

Kontaktuppgifter

I alla ärenden eller frågor gällande ditt medlemskap, kontakta Hemtex kundservice:
E-post: kundservice@hemtex.se
Telefon: 033-20 84 00