Cookies

Cookies på Hemtex

Cookies är små textrader som läses in i datorns minne eller läggs ner som en fil på din dator för att förbättra läsning och sökning på en hemsida. Svensk lag kräver att vi informerar om vilka cookies som används samt deras syfte. 

Cookies på hemtex.se
Om du inte vill acceptera att din dator tar emot och lagrar cookies så kan du justera säkerhetsinställningarna i din Internet-läsare. Vissa delar av hemtex.se kan endast användas till fullo om din läsare tillåter cookies. På grund av detta så påverkas din upplevelse på hemtex.se av dina säkerhetsinställningar.

hemtex.se använder sig inte av cookies för att analysera hur du som person läser och klickar runt på hemtex.se. Ej heller på något annat sätt för att analysera Internet-beteende på individuell nivå.

Olika typer av cookies

Två cookies finns för att styra presentationen av bestämda sidor på hemtex.se. En av dessa cookies finns på Hemtex öppna sidor och den andra på de krypterade sidorna som kräver inloggning med lösenord. Båda två används för att avgöra om besökaren är inloggad eller inte och vilken typ av information som då ska visas. Dessa cookies möjliggör att besökaren slipper logga in varje gång han/hon byter sida på hemtex.se. Sådana cookies kallas session-cookies vilket innebär att de inte lagras på besökarens dator utan försvinner samtidigt som besökaren stänger ner hemtex.se.

En annan cookie finns för att kontrollera om besökaren tillåter cookies på sin dator. Om besökarens inställningar inte tillåter cookies så visas en informationssida som beskriver hur man öppnar för cookies i sin Internet-läsare. Även denna cookie är en session-cookie som försvinner då besökaren lämna hemsidan.

Ytterligare en cookie används för att samla in statistik på hemtex.se. Denna information används inte på individuell nivå utan information samlas för att kunna följa upp bl.a. hur många personer som tar del av en viss kampanj. Även detta är en session-cookie.

En cookie är utvecklad för att styra att en besökare inte får upp ett visst "pop-up"-fönster mer än ett visst antal gånger. Denna cookie tillhör kategorin session-cookies.

Slutligen finns en cookie för att hålla reda på om en besökare vill komma till "Mina sidor" då han/hon loggar in på hemtex.se. Denna cookie är en persistant-cookie, vilket innebär att den ligger kvar på besökarens hårddisk tills ett "bäst-före-datumet" har gått ut vilket vanligtvis är ett år.