Visselblåsarlagen

Visselblåsarpolicy

Bakgrund

På Hemtex strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska
förekomma. Det är därför viktigt för oss att det finns tydlig information om hur man kan rapportera
konfidentiellt och säkert. Vid misstanke om pågående eller tidigare missförhållanden ska det därför
finnas resurser för att röja dem. Genom att göra det enkelt att rapportera, värnar vi tillsammans om att
främja medarbetarnas, kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

Hemtex använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom att klicka här https://hemtex.visslan-report.se/