Ackordet

Ett initiativ för att säkerställa en tryggare och säkrare arbetsmiljö för miljontals textilarbetare.

Under 2013 startades initiativet Accord on Fire and Building Safety efter att fabriken Rana Plaza utanför Dhaka i Bangladesh rasade samman. Ackordet är ett initiativ för att säkerställa en tryggare och säkrare arbetsmiljö för miljontals textilarbetare i landet. Branschkollegor, fabriker, fackföreningar och olika organisationer arbetar tillsammans för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö.

Hemtex var den första heminredningskoncernen som anslöt sig till initiativet. Initiativet omfattar fler än 1 600 fabriker med över två miljoner medarbetare. Omfattande förbättringar har gjorts på fabrikerna. Förbättringarna beror både på att fabrikslokalerna har blivit bättre utrustade men även på ett ökat säkerhetsmedvetande hos ägare och fabriksarbetare genom utbildning och bildandet av arbetskommittéer.

Läs mer på bangladeshaccord.org.