Textile Exchange

Textile Exchange är en organisation som syftar till att skapa en global textilindustri som skyddar och återställer miljön.

Uppdraget är att inspirera och påskynda hållbara värdekedjepraxis. Som medlem har Hemtex en bra partner för att hitta nya hållbara material och möjligheter, samtidigt som vi mäter oss mot andra ledande företag inom hållbarhet.