Villkor för Hemtex Nyhetsprenumeration

(Senast ändrad 2020‐10‐21)

Personuppgifter
Hemtex AB, Org.nr. 556132–7056, Druveforsvägen 8, 504 33 Borås är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas om dig och skyddar dina uppgifter med hjälp av kryptering. Hemtex registrerar din e‐postadress och i vissa fall mobilnummer (mobilnummer är frivilligt) i samband med att du registrerar dig för att prenumerera på Hemtex nyhetsbrev. Uppgifterna du registrerar används för att kunna skicka ut nyhetsbrev, verifiera din identitet vid erbjudanden samt för att i förekommande fall kommunicera med dig. Hemtex sparar dina uppgifter tills du själv avregistrerar dig, dock inte längre än 6 mån efter senaste öppning av e-post från oss.

Överföring av personuppgifter

Uppgifter som du registrerar på Hemtex används endast av Hemtex (i de system vi använder för att kunna hantera nyhetsbrevs-utskick), och kommer inte att överföras till tredje part. Hemtex behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Rättelse och radering av personuppgifter
Du kan avsluta din prenumeration när du vill. Du kan skriftligen en gång per kalenderår begära att få information om hur Hemtex behandlar personuppgifter om dig och Hemtex kommer då på din begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Kontakt
E‐post: kundtjanst@hemtex.se