Vår Historia

På Hemtex är varje dag en ny dag, och sedan starten 1973 har vi upplevt många spännande ögonblick i vår textilvärld. Några har betytt mer än andra, och här följer några milstolpar i vår historia.

1973 - 14 ägare av fristående hemtextilbutiker går samman och bildar Hemtex

1982 - Ett gemensamt butikskoncept lanseras

1990 - De nu 60 butikerna ändrar namn till Hemtex

2000 - Franchisesystemet införs och Hemtex räknar till 88 butiker

2001 - Etablering i Finland

2004 - Skandia Investment blir ny storägare i Hemtex

2005 - Hemtex börsnoteras den 6 oktober

2007 - Etablering i Estland

2008 - Hemtex startar e-handel

2009 - Hemtex blir dotterbolag till Hakon Invest (numera ICA gruppen)

2010 - Hemtex gör ett helhetsomtag och lanserar ett nytt Hemtex

2011 - Nytt sortiment och nya designsamarbeten

2013 - Hemtex firar 40 år

2014 - Nytt butikskoncept - Hemtex Sovrum - öppnar i Stockholm

2015 - Hemtex blir ett helägt dotterbolag inom ICA Gruppen

2018 - Hemtex firar 45 år

2019 - Hemtex byter ägare till norska KID ASA