• Erbjudanden
 • Sova
 • Bada
 • Äta
 • Inreda
 • Gardiner
 • Solavskärmning
 • Barn & Baby
 • Varumärken
 • Inspiration
 • Besvara förfrågningar


  Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att besvara förfrågningar från dig t.ex. när du kontaktar kundservice.

  Uppgifter Laglig grund för behandlingen
  • Identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer
  • Kontaktuppgifter, t.ex. adress och e-postadress
  • Uppgift om förfrågan
  • Medlemsuppgifter, t.ex. medlemsnummer

  Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att besvara förfrågningar från dig

  Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under kundförhållandet eller medlemskapet för detta syfte, dock maximalt tre år räknat från senaste förfrågan för att tillgodose vårt berättigade intresse av att erbjuda dig bra kundservice.