• Erbjudanden
 • Sova
 • Bada
 • Äta
 • Inreda
 • Gardiner
 • Solavskärmning
 • Barn & Baby
 • Varumärken
 • Inspiration
 • Genomföra medlemsundersökningar


  Om du är medlem i kundklubben behandlar vi dina personuppgifter i syfte att genomföra och utvärdera medlemsundersökningar t.ex. för att vi ska få en bättre förståelse för vad våra medlemmar tycker om Hemtex, vårt sortiment, priser och kundupplevelse. Det är naturligtvis alltid frivilligt att delta i våra medlemsundersökningar.

  Uppgifter Laglig grund för behandlingen
  • Identitetsuppgifter, t.ex. namn
  • Medlemsuppgifter, t.ex. medlemsnummer
  • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress
  • Svar på undersökning

  Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade av att genomföra och utvärdera medlemsundersökningar

  Bevarandetid: Under undersökningen och får en period om tre månader därefter för samma syfte.