Ökad försäljning och förbättrat rörelseresultat

I dag presenterade ICA Gruppen bokslutskommunikén för 2017. I den framkommer att Hemtex har ett väsentligt bättre helårsresultat än 2016. Rörelseresultatet exklusive engångsposter för helåret 2017 uppgick till 31 Mkr (5). Detta är det bästa resultatet Hemtex uppvisat sedan 2007. Till de främsta drivkrafterna hörde högre onlineförsäljning, ökad partihandelsförsäljning samt positiva effekter från pågående kostandsbesparingsprogram.

– Jag är väldigt stolt över vår vändning. Vi har bl.a. visat en mycket stark tillväxt inom e-handeln. Sajten relanserades i april och har mer känsla av inredningsmagasin. Den är inspirerande och driver vår nätförsäljning. Detta säger VD Björn Abild om hemtextilkedjans starkaste år sedan 2007.

Som ett steg att sudda ut gränserna mellan online och offline har våra butiker digitaliserats med onlinekiosker och därmed tillgång till ett bredare sortimentet. Här hittar man fler storlekar, färger och varianter än vad som vanligt ryms i butikerna. Hemtex har också lanserat ett nytt butikskoncept där miljön och kommunikationen setts över. Parallellt har modegraden i sortimentet höjts och kunderbjudandet utökats med fler inredningsdetaljer.

- Under året som gått har vi på Hemtex genomfört en spännande resa i rätt riktning. Gränser har suddats ut och möten förstärkts. För att ge våra kunder den ultimata shoppingupplevelsen har vi skapat en uppskattad site, lanserat ett framgångsrikt butikskoncept och levererat paket i expressfart. Vi har guidat, servat, publicerat och samarbetat. Siffrorna talar sitt tydliga språk – 2017 har varit ett spännande shoppingår och vi ser fram emot 2018, avslutar Björn Abild.