#GoHemtex

Vi blir superstolta varje gång vi ser Hemtex produkter i riktiga miljöer och ber då och då om lov att få dela med oss av en del av dessa bilder. Bilderna kan publiceras på vår hemsida, i sociala medier och i e-postkommunikation med hänsvisning till upphovsmannens/kvinnans Instagramkonto.

Genom att svara på vår förfrågan med hashtaggen #GoHemtex godkänner du följande:

Du ger Hemtex (org.nr. 556132-7056), inklusive bolag som ingår i Hemtex-koncernen (”Hemtex-koncernen”), en icke-exklusiv, royaltyfri, tillåtelse att använda alla bilder som du publicerar med hashtaggen #hemtex eller @hemtex och för vilka du har svarat #GoHemtex (nedan kallade ”bilder”) i galleriet på webbplatsen (www.hemtex.se.), i sociala medier och i e-post. Hemtex-koncernen kan dock aldrig kräva ägandeskap för dina bilder utan har endast rätten att använda dem för marknadsföring på Hemtex-koncernens webbplatser, sociala medier och e-postutskick. Du avstår även din rätt att bli namngiven i anslutning till din bild när vi använder den i vårt nyhetsbrev.

Härmed intygar och försäkrar du att (i) du äger alla rättigheter till dina bilder, eller har rätt att ladda upp bilderna enligt ovan (ii) du har fått tillåtelse från alla eventuella personer som syns och kan identifieras i dina bilder, eller sådana personers vårdnadshavare, till medverkan i reklamsammanhang för Hemtex-koncernen (iii) du har fått tillåtelse från alla eventuella personer som syns och kan identifieras i dina bilder, eller sådana personers vårdnadshavare, till överföring av personuppgift enligt GDPR (iv) Hemtex-koncernens användning av dina bilder inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, anseende eller i övrigt strida mot någon lag.

Om du vill ta tillbaka ditt samtycke att Hemtex-koncernen delar din bild kontaktar du oss genom att klicka upp din bild där den ligger publicerad på någon av våra hemsidor. Klicka sedan på i.et i det nedre vänstra hörnet. Detta leder dig till ett formulär där du kan kontakta oss med information om att du vill ta tillbaka ditt samtycke. Du kan även kontakta oss på dataskyddsombud@hemtex.se I samband med att du ger oss rätt att publicera din bild kommer Hemtex-koncernen att behandla dina personuppgifter. Respektive bolag i Hemtex-koncernen, dvs. Hemtex AB (org.nr. 556132-7056) och KID ASA (org.nr. 958 467 095 MVA) är personuppgiftsansvarigt för deras användning av din bild. Vår lagliga grund för behandling av dina personuppgifter, inklusive utlämning till annat bolag inom Hemtex-koncernen, är vårt och KIDs berättigade intresse av att kunna marknadsföra vårt företag, våra produkter och våra tjänster. Ibland kan vi lämna ut dina personuppgifter till andra företag som hjälper oss att ta fram marknadsföringsmaterial, s.k. personuppgiftsbiträden. Sådana företag har endast rätt att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Fullständig information om hur vi behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter hittar du i vår integritetspolicy.

Om du vill ta tillbaka ditt samtycke att Hemtex delar din bild kontaktar du oss genom att klicka upp din bild där den ligger publicerad på vår hemsida. Klicka sedan på i.et i det nedre vänstra hörnet. Detta leder dig till ett formlär där du kan kontakta oss med information att du vill ta tillbaka ditt samtycke.

Favoriter
Logga in