#GoHemtex

Vi blir väldigt stolta varje gång vi ser Hemtex-produkter i riktiga miljöer och då och då ber vi om tillstånd att dela några av dessa bilder och videos. Bilderna kan publiceras på våra webbplatser, i sociala medier, i tryck, i annonser och i e-postkommunikation.  

Genom att svara på vår förfrågan med hashtaggen #goHemtex godkänner du följande:  

Du ger Kid ASA (organisationsnummer 988 384 135) med dotterbolagen Kid interiør AS (organisationsnummer 958 467 095) och Hemtex AB (organisationsnummer 556132-7056) (”Hemtex-koncernen”), en icke-exklusiv och royaltyfri licens för att använda alla bilder och videos du publicerar med hashtaggen #Hemtex eller @Hemtex och som du har svarat på #gohemtex (nedan kallad "content") på webbplatserna (kid.no/hemtex.se/hemtex.fi / hemtex.ee), i sociala medier, i tryck, i annonser och i e-post. Hemtex-koncernen kan emellertid aldrig göra anspråk på ägande av ditt content utan har bara rätt att använda dem för marknadsföring på Hemtex-koncernens webbplatser (kid.no/hemtex.se/hemtex.fi/hemtex.ee), sociala medier, i tryck, i annonser och e-postmeddelanden. Du avstår också från rätten att bli namngiven i samband med ditt content när vi använder den i våra kanaler. Vi kommer inte at namnge dig i exempelvis våra annonser.  

Du bekräftar och garanterar härmed att (i) du äger alla rättigheter till ditt content (ii) du har fått tillstånd från någon person som kan identifieras i ditt content, eller sådana personers vårdnadshavare, att delta i marknadsföringen av Hemtex-koncernen (iii ) du har fått tillåtelse från alla eventuella personer som syns och kan identifieras i ditt content, eller sådana personers vårdnadshavare, till överföring av personuppgift enligt GDPR (iv) Hemtex-koncernens användning av ditt content inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, anseende eller i övrigt strida mot någon lag.  

Om du vill dra tillbaka ditt samtycke till att Hemtex-koncernen ska dela ditt content kan du kontakta oss genom att logga in via denna länk https://upload.cevoid.com/data/remove och välja det innehåll du vill dra tillbaka ditt samtycke från Du kan också kontakta oss på dataskyddsombud@hemtex.se  

I samband med att du ger oss rätten att publicera ditt content kommer Hemtex-koncernen behandla dina personuppgifter. Respektive företag i Kid ASA, dvs. Kid interiør AS (organisationsnummer 958 467 095) och Hemtex AB (organisationsnummer 556132-7056), är personuppgiftsansvarigt för deras användning av ditt content. Vår lagliga grund för behandling av dina personuppgifter, är det samtycke du gav när du svarade på vår begäran med hashtaggen #goHemtex eller du laddade upp ditt content på vår site.  

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra företag, till exempel vår mediebyrå som hjälper oss att producera marknadsföringsmaterial. Sådana företag har endast rätt att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.  

Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Fullständig information om hur vi behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter hittar du i vår integritetspolicy.