Hållbar bomull

Hållbar bomull

Bomullsproduktion kräver mycket vatten och kemikalier. Även om bomull odlas på endast 4% av världens åkermark, används så mycket som 25% av alla insektsmedel och 10% av alla andra bekämpningsmedel i processen. 2020 nådde Hemtex målet om att all bomull ska komma från mer hållbara källor.

Vi vill välja hållbar bomull

Hemtex, som en av landets största interiörtextilkedjor, tar vår del av ansvaret och arbetar för en mer hållbar bomullsproduktion. Det handlar om att effektivisera de områden som används, att minska användandet av vatten och kemikalier, och inte minst att förbättra arbetsvillkoren och miljön i de samhällen där bomullen produceras.

Detta är ett kontinuerligt arbete. Vi är medlemmar i Better Cotton Initiative (BCI), som säkerställer hållbar bomull och säkra arbetsvillkor med bomullsbönderna. Vi ökar andelen bomull tillverkad i Afrika (CmiA), vi använder mer ekologisk bomull från både Global Organic Cotton Standard (GOTS) och Organic Cotton Standard (OCS).

BCI - Better Cotton Initiative

Hemtex förbinder sig att förbättra bomullsodling globalt tillsammans med Better Cotton. Better Cotton arbetar för att göra global bomullsproduktion bättre - både för bonden och för miljön. Samtidigt strävar Better Cotton efter att göra ansvarsfullt odlad bomull lättillgänglig. Better Cotton erkänner även andra standarder såsom Cotton Made in Africa. Better cotton kommer från ett system med massbalans och är inte fysiskt spårbar till slutprodukten. Läs mer på bettercotton.org/massbalance.

Hemtex åtar sig att köpa 100% "mer hållbar bomull" innan 2025. "mer hållbar bomull" inkluderar exempelvis Better Cotton, återvunnen bomull och ekologisk bomull.

CmiA - bomull tillverkad i Afrika

CmiA (cotton made in Africa) är en produktionsstandard som gäller bomull från länder söder om Sahara. Produktionen ska vara snäll mot både bonden och miljön. Bomullen ska produceras med liten eller ingen användning av kemikalier och gödsel. All CmiA-certifierad bomull vattnas endast med regnvatten.

Ekologisk bomull

Ekologisk bomull odlas med miljön i åtanke. Inga skadliga bekämpningsmedel, gödsel eller genetiskt modifierade fibrer används. All ekologisk bomull som används i Hemtex produkter är certifierad av GOTS eller OCS.

Läs mer här:
global-standard.org
bettercotton.org
cottonmadeinafrica.org