Hållbar bomull

Hållbar bomull

Bomullsproduktion kräver mycket vatten och kemikalier. Även om bomull odlas på endast 4% av världens åkermark, används så mycket som 25% av alla insektsmedel och 10% av alla andra bekämpningsmedel i processen. 2020 nådde Hemtex målet om att all bomull ska komma från mer hållbara källor.

Vi vill välja hållbar bomull
Hemtex, som en av landets största interiörtextilkedjor, tar vår del av ansvaret och arbetar för en mer hållbar bomullsproduktion. Det handlar om att effektivisera de områden som används, att minska användandet av vatten och kemikalier, och inte minst att förbättra arbetsvillkoren och miljön i de samhällen där bomullen produceras.

Detta är ett kontinuerligt arbete. Vi är medlemmar i Better Cotton Initiative (BCI), som säkerställer hållbar bomull och säkra arbetsvillkor med bomullsbönderna. Vi ökar andelen bomull tillverkad i Afrika (CmiA), vi använder mer ekologisk bomull från både Global Organic Cotton Standard (GOTS) och Organic Cotton Standard (OCS).

BCI - Better Cotton Initiative
BCI arbetar för att förbättra den globala bomullsproduktionen - både för jordbrukaren och för miljön. Samtidigt vill BCI göra ansvarsfullt odlad bomull till en lättillgänglig handelsvara.

BCI fokuserar på kontinuerlig förbättring för att uppnå långsiktig hållbarhet. Detta inkluderar att minska användandet av kemikalier, bevara vattenresurserna och använda vatten mer effektivt. Att arbeta för ett sunt jordbruk och bevara den biologiska mångfalden och inte minst säkerställa goda arbetsförhållanden.

CmiA - bomull tillverkad i Afrika
CmiA (cotton made in Africa) är en produktionsstandard som gäller bomull från länder söder om Sahara. Produktionen ska vara snäll mot både bonden och miljön. Bomullen ska produceras med liten eller ingen användning av kemikalier och gödsel. All CmiA-certifierad bomull vattnas endast med regnvatten.

Ekologisk bomull
Ekologisk bomull odlas med miljön i åtanke. Inga skadliga bekämpningsmedel, gödsel eller genetiskt modifierade fibrer används. All ekologisk bomull som används i Hemtex produkter är certifierad av GOTS eller OCS.

Läs mer här:
global-standard.org
bettercotton.org
cottonmadeinafrica.org