Bättre global bomullsproduktion med BCI

Innan slutet av 2025 ska 100% av all bomull som Hemtex köper komma från mer hållbara källor, och här spelar Better Cotton Initiative (BCI) en viktig roll.

Hemtex strävar efter att förbättra bomullsodlingen globalt tillsammans med BCI.

BCI arbetar för att förbättra den globala bomullsproduktionen - både för jordbrukaren och för miljön. Samtidigt vill BCI göra ansvarsfullt odlad bomull till en lättillgänglig handelsvara. BCI godkänner även andra standarder som bomull tillverkad i Afrika.

Better Cotton baseras på ett system om massbalans, och är inte fysiskt spårbart till slutprodukten. Lär mer om massbalans på bettercotton.org/massbalance.

BCI fokuserar på kontinuerlig förbättring för att uppnå långsiktig hållbarhet. Detta innebär bland annat att:

 

• Bevara vattenresurserna och använda vatten mer effektivt

• Bevara den biologiska mångfalden

• Minska användandet av kemikalier

• Säkerställa goda arbetsförhållanden