Hemtex hållbarhetsmål
Hemtex ska ha en hållbar värdekedja. Vi vet att allt inte kan göras över en natt men vi har satt tydliga mål för att hela tiden pusha oss själva framåt och adderar kontinuerligt nya mål efter vägen. Vi blir aldrig klara men vi har kommit en bra bit på väg och har redan gjort mycket. Vi arbetar kontinuerligt för en hållbar värdekedja. Att-göra-listan är lång, det vet vi. Därför tror vi på en process där vi – istället för att försöka göra allt på en gång - tar ett steg i taget. Vi har valt ut några specifika områden som vi särskilt fokuserar på för att bidra till FN:s hållbarhetsmål för 2030. Dessa är jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, rent vatten och sanitet för alla samt hålllbar konsumtion och produktion.

Våra mål

100% mer hållbar bomull år 2025
Mer hållbar bomull innebär att bomullsproduktionens påverkan på människor och miljön minskar. Att man får ut mer av de områden som används för bomullsproduktion idag och att minska vattenkonsumtionen och användandet av kemikalier. Och inte minst, att arbeta för bättre arbetsvillkor inom bomullsproduktionen och i samhällen där bomullen produceras. Målet är att all bomull som används i Hemtex produkter ska komma från mer hållbara källor år 2025.

 

Alla bomullsprodukter till baby är tillverkade av ekologisk bomull
Idag tillverkas alla kroppsnära produkter till baby i enlighet med Öko-Tex standard och all bomull till våra babyprodukter är ekologiskt odlad.

 

Alla trä- och pappersprodukter kommer från hållbara källor 2020
Att driva skogsproduktion innebär att naturen störs. Den biologiska mångfalden och klimatet påverkas, både lokalt och internationellt, vilket i sin tur påverkar befolkningen och skogsarbetarna. Vi strävar efter att säkerställa att alla våra trä- och pappersprodukter kommer från hållbara källor genom att använda Forest Stewardship Council-certifiering eller liknande system.

 

Alla kundutskick är tryckta på miljöcertifierat papper.

 

Allt dun är certifierat enligt Responsible Down Standard
Allt vårt dun är strikt kontrollerat av tredje part och certifierat enligt RDS (Responsible Down Standard). Dessutom är materialet spårbart genom hela produktionskedjan, från gård till produkt. Spårbarheten säkerställer att alla våra dun- och fjäderprodukter kommer från djur för livsmedelsproduktion där god djurhållning säkerställts.

 

Alla ullprodukter ska tillverkas med hänsyn till Responsible Wool Standard
Responsible Wool Standard har utvecklats av Textile Exchange för att säkra uppväxt- och levnadsvillkor för lamm och får. Vi är engagerade i att ge djuren ett värdigt liv och kommer tillsammans med Textile Exchange arbeta för att använda ull från gårdar som uppfyller kraven för Responsible Wool. Responsible Wool Standard ställer också krav på hållbar markförvaltning.

 

Mer återvunnen polyester till 2023
Vi älskar återvunna material och arbetar kontinuerligt för att öka andelen återvunnet material i vårt sortiment. Idag samarbetar vi exempelvis med våra leverantörer kring användandet av återvunnen polyester. Vi har valt polyester eftersom det står för en betydande del av materialen i våra produkter. Genom att återvinna polyester minskar användningen av vatten i produktion, CO2-utsläpp och energiförbrukning.

 

Hemtex är sedan 2004 stolt samarbetspartner till SOS Barnbyar.
Hemtex har gjort stora investeringar i framförallt två barnbyar i Sylhet och Chittagong i Bangladesh samt i deras familjestärkande program, något som har förändrat livet för tusentals barn och vuxna.

 

Starta socialt dialogprojekt
För att stärka våra partners och anställda vid fabrikerna har vi samarbetat med QuizRR. Genom att implementera QuizRR får medarbetare på fabriker utbildningsverktyg för social dialog, rättigheter och ansvar. På detta sätt kan de anställda på fabrikerna där vi producerar våra varor själva skapa förändring och förbättring. Detta kan bidra till bättre, säkrare och mer stabila arbetsförhållande. samtidigt som vi bjuder in till projektet kring social dialog så fortsätter vi att genomföra revisioner on-site.