Hemtex hållbarhetsmål

Hemtex hållbarhetsmål

Hemtex ska ha en hållbar värdekedja. Vi vet att allt inte kan göras över en natt men vi har satt tydliga mål för att hela tiden pusha oss själva framåt och adderar kontinuerligt nya mål efter vägen. Vi blir aldrig klara men vi har kommit en bra bit på väg och har redan gjort mycket. Vi arbetar kontinuerligt för en hållbar värdekedja. Att-göra-listan är lång, det vet vi. Därför tror vi på en process där vi – istället för att försöka göra allt på en gång - tar ett steg i taget. Vi har valt ut några specifika områden som vi särskilt fokuserar på för att bidra till FN:s hållbarhetsmål för 2030. Dessa är jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, rent vatten och sanitet för alla samt hållbar konsumtion och produktion.

Våra mål

Reducera våra koldioxidutsläpp med minst 50% till 2030
Klimatförändringarna påverkar oss alla och vårt största och viktigaste mål är därför att halvera vår klimatpåverkan från basåret 2020 fram till 2030. Genom ständigt fokus på energieffektivitet i leveranskedjan, minskad användning av material och kemikalier, tillsammans med hållbar infrastruktur kan vi minska vår klimatpåverkan och arbetar för att leverera på Parisavtalet.

Vi fokuserar på koldioxidreducerande åtgärder i alla delar av vårt tillverknings- och distributionsled (scope 1-3) och genom vårt samarbete med Swedish Textile Initiative for Climate Action - STICA - och alla medlemsföretag får vi värdefull information och hjälp samtidigt som vi årligen rapporterar på våra framsteg.

Alla trä- och pappersprodukter ska komma från hållbara källor senast 2025
Att driva skogsproduktion innebär att naturen störs. Den biologiska mångfalden och klimatet påverkas, både lokalt och internationellt, vilket i sin tur påverkar befolkningen och skogsarbetarna. Vi strävar efter att säkerställa att alla våra trä- och pappersprodukter kommer från hållbara källor genom att använda Forest Stewardship Council-certifiering eller liknande system. Redan år 2020 nådde vi 100% FSC-certifierat papper i sortimentet.  

Alla ullprodukter ska tillverkas med hänsyn till Responsible Wool Standard senast 2023
Responsible Wool Standard har utvecklats av Textile Exchange för att säkra uppväxt- och levnadsvillkor för lamm och får. Vi är engagerade i att ge djuren ett värdigt liv och kommer tillsammans med Textile Exchange arbeta för att använda ull från gårdar som uppfyller kraven för Responsible Wool. Responsible Wool Standard ställer också krav på hållbar markförvaltning.

50% återvunnen polyester till 2025
Vi älskar återvunna material och arbetar kontinuerligt för att öka andelen återvunnet material i vårt sortiment. Idag samarbetar vi exempelvis med våra leverantörer kring användandet av återvunnen polyester. Vi har valt polyester eftersom det står för en betydande del av materialen i våra produkter. Genom att återvinna polyester minskar användningen av vatten i produktion, CO2-utsläpp och energiförbrukning.

Redan uppnådda mål:

Allt dun är certifierat enligt Responsible Down Standard
Allt vårt dun är strikt kontrollerat av tredje part och certifierat enligt RDS (Responsible Down Standard), bortsett från vårt återvunna dun som i stället är certifierat enligt GRS (Global Recycled Standard). Dessutom är materialet spårbart genom hela produktionskedjan, från gård till produkt. Spårbarheten säkerställer att alla våra dun- och fjäderprodukter kommer från djur för livsmedelsproduktion där god djurhållning säkerställts.

Alla bomullsprodukter till baby är tillverkade av ekologisk bomull
Idag tillverkas alla bomullsprodukter i vårt Little Roomies-segment av ekologiskt odlad bomull. I tillägg är alla kroppsnära produkter till baby producerade i enlighet med Öko-Tex standard 100 (Certifikatnummer SE 20-251 RISE IVF).

100% mer hållbar bomull från 2020 och framåt
Mer hållbar bomull innebär att bomullsproduktionens påverkan på människor och miljön minskar. Att man får ut mer av de områden som används för bomullsproduktion idag och att minska vattenkonsumtionen och användandet av kemikalier. Och inte minst, att arbeta för bättre arbetsvillkor inom bomullsproduktionen och i samhällen där bomullen produceras. Målet är att all bomull som används i Hemtex produkter ska komma från mer hållbara källor från år 2020 och framåt.