Handla med hjärtat

Handla med hjärtat

För Hemtex betyder ”Handla med hjärtat” att göra ansvarsfulla val för morgondagen. Vi ska ha en trygg och säker värdekedja, leverera trygga och säkra produkter till dig som kund och naturligtvis ska vi värna om miljön.

När du köper en vara hos oss, ska du kunna känna dig trygg i att vi redan gjort ett bra val åt dig. Oavsett om det gäller råmaterial, produktionsmetod eller lokalt ansvar hos våra leverantörer.

För Hemtex är det alltid viktigt att säkerställa bästa möjliga hållbara produktion, säkra och goda arbetsvillkor och god affärsverksamhet för både oss och våra leverantörer. Vi vill också underlätta för dig som kund att göra bra ansvarsfulla val när du handlar hos oss. Vårt företags sociala ansvar bygger på engagerad personal, tydliga etiska riktlinjer, strikta kemikaliekrav och FN: s hållbarhetsmål för 2030.

Vi har samlat Hemtex arbete kring hållbarhet och socialt ansvar under rubriken ”Handla med hjärtat” för att synliggöra vårt arbete på ett enkelt sätt för dig som kund.