Handla med hjärtat - ansvarsfullt val för morgondagen

Handla med hjärtat - ansvarsfullt val för morgondagen

För Hemtex betyder ”Handla med hjärtat” att göra ansvarsfulla val för morgondagen. Vi ska ha en trygg och säker värdekedja, leverera trygga och säkra produkter till dig som kund och naturligtvis ska vi värna om miljön.

När du köper en vara hos oss, ska du kunna känna dig trygg i att vi redan gjort ett bra val åt dig. Oavsett om det gäller råmaterial, produktionsmetod eller lokalt ansvar hos våra leverantörer.

För Hemtex är det alltid viktigt att säkerställa bästa möjliga hållbara produktion, säkra och goda arbetsvillkor och god affärsverksamhet för både oss och våra leverantörer. Vårt företags hållbarhetsarbete bygger på engagerad personal, tydliga etiska riktlinjer, strikta kemikaliekrav och FN:s hållbarhetsmål för 2030. Vi vill också underlätta för dig som kund att göra bra ansvarsfulla val när du handlar hos oss, och har därför tagit fram en produktmärkning som heter ”Handla med Hjärtat”

För att en produkt ska märkas med ”Handla med Hjärtat” ska den uppfylla följande kriterier.

1. Bevisat mindre miljöbelastning + god spårbarhet

Genom att använda trovärdiga och starka tredjepartscertifieringar som omfattar till exempel bättre material, sociala initiativ eller renare produktionsmetoder kan vi kvalificera att förbättringarna är reella och bidrar till en positiv utveckling gentemot konventionella alternativ. För att dessutom verifiera att produkten faktiskt är bättre än andra, liknande produkter verifierar vi certifieringarna med bland annat transaktionscertifikat och revisioner, som ger oss en spårbarhet och dokumentation på att produkterna faktiskt innehåller eller stöttar den givna certifieringen.  Varje produkt är märkt med respektive tredjepartscertifiering i tillägg till vår egen symbol. Du kan läsa mer om våra certifieringar här.

2. Över 50 % av varans vikt ska utgöras av material som uppfyller kraven i punkt #1.

Allt behöver inte vara 100% för att skapa en förändring, och vi har därför valt att acceptera en mix av bättre material i produkterna för att accelerera hållbarhetsarbetet. Trots detta anser vi att det är viktigt att majoriteten av en vara är tillverkad av bättre material för att vi ska märka den med Handla med Hjärtat.

- Alternativt - försäljningsvinsten från produkten återinvesteras i det lokala samhället.

Detta kan till exempel vara våra Bokhariprodukter som bidrar till att erbjuda utbildning till flickor och pojkar vid LAMS-skolan i Pakistan. Läs mer här.