• Erbjudanden
 • Sova
 • Bada
 • Äta
 • Inreda
 • Gardiner
 • Solavskärmning
 • Barn & Baby
 • Varumärken
 • Inspiration
 • Våra leverantörer


  Alla våra leverantörer är skyldiga att underteckna och följa våra etiska riktlinjer.


  Hemtex köper varor från många delar av världen, och det är en stor och komplex leveranskedja med många länkar. Vi äger inte själva våra produktionsanläggningar, så det är oerhört viktigt för oss att veta att både arbetare och miljö är välskött.

  För att säkerställa att vår produktion sker under etiskt sunda förhållanden är alla våra leverantörer skyldiga att underteckna och följa våra etiska riktlinjer (Code of Conduct) och krav på kemikalieinnehåll (Restricted Substances List). Avtalen syftar till att säkerställa goda arbetsförhållanden och att det inte finns något barnarbete. De säkerställer också att djuren tas om hand på ett bra sätt och att hänsyn tas till miljön, exempelvis att ta till vara på regnskogen.

  Vi genomför regelbundna leverantörs- och fabriksbesök. Här granskas HMS, lön och arbetsvillkor, affärsverksamhet och miljöpåverkan. Det är viktigt för oss att vi kan garantera att Hemtex har en säker leverantörskedja.

  Arbetet med leverantörskedjan är en kontinuerlig förbättringsprocess som handlar om att skapa dialog med leverantörerna och ett förtroende att Hemtex vill bli bättre tillsammans med dem.


  Se vår uppförandekod här.