Återvinning av förpackningar

Gröna punkten är en nationell och ideell medlemsbaserad organisation för insamling och återvinning av begagnade förpackningar.

Hemtex betalar för all förpackning vi använder, så att Gröna punkten kan hantera korrekt insamling och återvinning av plast, metall och glasförpackningar, dryckeskartonger och wellpapp.

Hemtex licenseras automatiskt för att använda Gröna punkten-märket på de förpackade produkterna.

Läs mer om Gröna punkten här!