Global Recycled Standard

Global Recycled Standard är en certifiering för användning av återvunnet material och garanterar certifierat återvunnet material i produkter.

Standarden har ett holistiskt tänkesätt och tittar på hela leveranskedjan. Det ställs krav på certifierat återvunnet material, god social och miljömässig praxis och begränsningar för användning av kemikalier.

Genom att använda återvunna material minskar vi behovet av nya råvaror och minskar utsläppen av växthusgaser. Vi minskar användningen av vatten och energi. Dessutom fokuserar GRS på jämställdhet och anständiga arbetsvillkor.

Målen med Global Recycled Standard är:
• Verifierad spårning för återvunnet material
• Säkerställa goda arbetsförhållanden i produktionen
• Minska miljöpåverkan
• Innovation i användningen av återvunnet material

Idag kan Hemtex bland annat erbjuda Alma-fiberkudde och Redown-produkter tillverkade enligt denna standard