Science based targets initiative

Science based targets initiative

Vi är stolta att vi på Hemtex genom Kid ASA (gruppen som äger Hemtex) är bland de första nordiska detaljhandelsföretagen som har fått sina vetenskapsbaserade mål för minskning av växthusgasutsläpp och nettonollutsläpp godkända av Science Based Target initiative (SBTi). Detta är ett viktigt steg i vårt arbete för att uppfylla Parisavtalet och FN:s mål om 1,5 graders temperaturökning.

COMMITMENTS:

Overall Net-Zero Target

Kid ASA commits to reach net-zero greenhouse gas emissions across the value chain by 2045 from a 2020 base year. 

Net Zero Approval Letter Kid ASA.pdf

SBTi Certificate Kid ASA.pdf

SBTi Report Kid ASA.pdf

Near Term targets

Kid ASA commits to reduce absolute scope 1 and 2 GHG emissions 50% by 2030 from a 2020 base year.* Kid ASA also commits to reduce absolute scope 3 GHG emissions from purchased goods and services, fuel and energy related activities, and upstream transportation and distribution 50% within the same timeframe.* 

*The target boundary includes biogenic land-related emissions and removals from bioenergy feedstocks.

 


Long Term Targets

Kid ASA commits to reduce absolute scope 1 and 2 GHG emissions 90% by 2045 from a 2020 base year.* Kid ASA also commits to reduce absolute scope 3 GHG emissions from purchased goods and services, fuel and energy related activities, and upstream transportation and distribution 90% within the same timeframe.* 

*The target boundary includes biogenic land-related emissions and removals from bioenergy feedstocks. 

 

 

Begrepp

Science Based Target initiative

Science Based Target initiative Det är ett partnerskap mellan CDP, FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi uppmanar till handling genom "We Mean Business"-koalitionen. Initiativet definierar och främjar bästa praxis inom vetenskapsbaserad målsättning, erbjuder resurser och vägledning samt granskar och godkänner företagens mål. Du kan läsa mer här.

Om Net-Zero

Netto-noll eller nollutsläpp, enligt SBTi-standarden, innebär att företag måste minska sina växthusgasutsläpp med minst 90% och sedan använda permanent kolfångst och lagring för att kompensera för de återstående utsläppen som inte kan elimineras.

Scope 1, 2 och 3

Scope 1, 2 och 3 hänvisar till de tre huvudkategorierna som används när företag rapporterar sina klimatutsläktskonton. Scope 1 är utsläpp som kommer direkt från företagets verksamhet. Scope 2 är utsläpp relaterade till användningen av inköpt energi. Scope 3 är utsläpp som härrör från de delar av värdekedjan som ligger utanför företagets egna verksamhet.