• Erbjudanden
 • Sova
 • Bada
 • Äta
 • Inreda
 • Gardiner
 • Solavskärmning
 • Barn & Baby
 • Varumärken
 • Inspiration
 • Hantera ansökan om medlemskap


  Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att administrera din ansökan om medlemskap i kundklubben, t.ex. för att registrera dina uppgifter i vårt medlemsregister. Det är nödvändigt att du lämnar dessa uppgifter för att vi ska kunna administrera din ansökan om medlemskap. Om du inte lämnar de uppgifter som vi efterfrågar kan du inte bli medlem i kundklubben.

  Uppgifter Laglig grund för behandlingen
  • Identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer
  • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress

  Behandlingen är nödvändig för att uppfylla villkoren för kundklubben

  Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den tid ansökan hanteras. Därefter kommer dina uppgifter att registreras i vårt kundregister.