• Erbjudanden
 • Sova
 • Bada
 • Äta
 • Inreda
 • Gardiner
 • Solavskärmning
 • Barn & Baby
 • Varumärken
 • Inspiration
 • Hantera bonus


  Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera bonus som du tjänar in enligt villkoren för kundklubben, t.ex. för att registrera och beräkna bonuspoäng baserat på genomförda köp, administrera bonuscheckar och göra utskick av bonusbesked i lämplig kanal.

  Uppgifter Laglig grund för behandlingen
  • Identitetsuppgifter, t.ex. namn
  • Medlemsuppgifter, t.ex. medlemsnummer
  • Kvittouppgifter, t.ex. uppgift om genomförda köp
  • Bonusuppgifter, t.ex. aktuella bonuspoäng

  Behandlingen är nödvändig för att uppfylla villkoren för kundklubben

  Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för en tid under en period om tre år räknat från tidpunkten för intjänandet av bonuspoäng för detta syfte.