• Erbjudanden
 • Sova
 • Bada
 • Äta
 • Inreda
 • Gardiner
 • Solavskärmning
 • Barn & Baby
 • Varumärken
 • Inspiration
 • Kameraövervakning


  I butiker med kameraövervakning gäller följande:

  Uppgifter Laglig grund för behandlingen
  • Bildmaterial

  Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förebygga, avslöja eller utreda brott.

  Eventuell behandling av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker endast om behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall eller avser enstaka uppgifter och är nödvändig för att anmäla misstanke om brott till polisen.

  Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under en period om två (2) månader räknat från tidpunkten för inspelningen i syfte att förebygga, avslöja och utreda brott.