• Erbjudanden
 • Sova
 • Bada
 • Äta
 • Inreda
 • Gardiner
 • Solavskärmning
 • Barn & Baby
 • Varumärken
 • Inspiration
 • Kommunikation och lämnande av erbjudanden


  Om du är medlem i kundklubben behandlar vi dina personuppgifter för att kommunicera relevant information och lämna generella och personliga erbjudanden till dig om våra egna, samt om koncernbolags och utvalda samarbetspartners varor och tjänster i olika kanaler, t.ex. brev, e-post och andra digitala kanaler. För att kommunicera personlig och relevant information och erbjudanden till dig analyserar vi den information som vi samlat in på olika sätt, t.ex. genom att sortera olika kunder i olika kundsegment baserat på bland annat köpmönster och beteende och interaktioner med Hemtex. Det innebär att olika kunder kan få olika erbjudanden beroende på kundsegment.

  Genom att godkänna villkoren för kundklubben lämnar du ditt samtycke till elektronisk marknadsföring enligt marknadsföringslagen av våra egna, koncernbolags och samarbetspartners varor och tjänster. Du har rätt att, när som helst, avregistrera dig från utskick genom att meddela detta till oss.

  Uppgifter Laglig grund för behandlingen
  Utskick av erbjudanden och kommunikation med dig
  • Identitetsuppgifter, t.ex. namn
  • Medlemsuppgifter, t.ex. medlemsnummer, och butikstillhörighet
  • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress
  • Kvittouppgifter, t.ex. uppgift om genomförda köp
  • Användargenererade uppgifter, t.ex. besöksstatistik på Webbplatsen

  Genomförande av analys för personlig kommunikation och erbjudanden
  • Identitetsuppgifter, t.ex. namn
  • Medlemsuppgifter, t.ex. medlemsnummer, kundgrupp och favoritrum, uppgift om e-handelskund och butikstillhörighet
  • Hushållsuppgifter
  • Kvittouppgifter, t.ex. uppgift om genomförda köp, spenderat belopp
  • Demografiska uppgifter, t.ex. ålder och kön
  • Användargenererade uppgifter, t.ex. besöksstatistik på Webbplatsen

  Behandlingen är nödvändig för att uppfylla villkoren för kundklubben

  Bevarandetid: Personuppgifter och köphistorik sparas i maximalt tre år räknat från senaste köp för detta syfte.