• Erbjudanden
 • Sova
 • Bada
 • Äta
 • Inreda
 • Gardiner
 • Solavskärmning
 • Barn & Baby
 • Varumärken
 • Inspiration
 • Försvara, fastställa och utöva rättsliga anspråk


  Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att försvara, fastställa och utöva rättsliga anspråk t.ex. för att hantera ett krav eller en rättsprocess.

  Uppgifter Laglig grund för behandlingen
  • Identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer
  • Medlemsuppgifter, t.ex. medlemsnummer
  • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress
  • Kvittouppgifter, t.ex. uppgift om genomförda köp
  • Bonuspoäng
  • Uppgift om förfrågningar
  • Butikstillhörighet

  Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att försvara, fastställa och utöva rättsliga anspråk

  Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under en period om 36 månader efter genomfört köp för detta syfte kopplat till ditt köp eller den längre tid därefter som är nödvändig för att hantera kravet. För övriga krav bevaras dina personuppgifter för samma syfte under kundförhållandet och för en period om tio år därefter eller den längre tid som är nödvändig för att hantera kravet.