• Erbjudanden
 • Sova
 • Bada
 • Äta
 • Inreda
 • Gardiner
 • Solavskärmning
 • Barn & Baby
 • Varumärken
 • Inspiration
 • Tillhandahålla nyhetsbrev


  Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev på Webbplatsen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla vårt nyhetsbrev, t.ex. för att hantera din prenumeration och för att skicka ut nyhetsbrevet. Genom att registrera dig för nyhetsbrevet lämnar du ditt samtycke till elektronisk marknadsföring enligt marknadsföringslagen av våra egna, koncernbolags och samarbetspartners varor och tjänster. Du har rätt att, när som helst, avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att t.ex. klicka på en länk för avanmälan i utskicket.

  Uppgifter Laglig grund för behandlingen
  • Identitetsuppgifter, t.ex. namn
  • Kontaktuppgifter, t.ex. e-posta¬dress

  Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att tillhandahålla vårt nyhetsbrev.

  Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras tillsvidare för detta syfte och till dess att du avregistrerar dig för nyhetsbrevet eller invänder mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, dock som längst i 6 månader efter senast öppnad e-post från oss.