• Erbjudanden
 • Sova
 • Bada
 • Äta
 • Inreda
 • Gardiner
 • Solavskärmning
 • Barn & Baby
 • Varumärken
 • Inspiration
 • Uppföljning och utvärdering


  Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att ta fram rapporter och statistik för uppföljning och utvärdering av vår verksamhet, t.ex. för att styra priser och sortiment i vår webbshop och i våra butiker.

  Uppgifter Laglig grund för behandlingen
  • Identitetsuppgifter, t.ex. namn
  • Kontaktuppgifter, t.ex. adress och e-postadress
  • Medlemsuppgifter, t.ex. medlemsnummer, kundgrupp, favoritrum och butikstillhörighet
  • Kvittouppgifter, t.ex. uppgift om genomförda köp och spenderat belopp
  • Hushållsinformation
  • Demografiska uppgifter, t.ex. ålder och kön
  • Uppgift om e-handelskund

  Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att ta fram rapporter och statistik för uppföljning och utvärdering av vår verksamhet

  Bevarandetid: Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tillsvidare.