• Erbjudanden
 • Sova
 • Bada
 • Äta
 • Inreda
 • Gardiner
 • Solavskärmning
 • Barn & Baby
 • Varumärken
 • Inspiration
 • Uppfylla lagliga skyldigheter


  Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att uppfylla lagliga skyldigheter som Hemtex har, t.ex. för att uppfylla redovisnings- och bokföringskrav.

  Uppgifter Laglig grund för behandlingen
  • Identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer
  • Kontaktuppgifter, t.ex. adress och e-postadress
  • Kvittouppgifter, t.ex. uppgift om genomförda köp

  Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser som vi har.

  Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser som vi har. Bokföringsmaterial sparas enligt bokföringslagen under en period sju (7) år räknat efter utgången av det kalenderår då aktuellt räkenskapsår avslutades.