• Erbjudanden
 • Sova
 • Bada
 • Äta
 • Inreda
 • Gardiner
 • Solavskärmning
 • Barn & Baby
 • Varumärken
 • Inspiration
 • Utrednings- och säkerhetsskäl


  Uppgifter Laglig grund för behandlingen
  • Bild- och ljudmaterial
  • Din kommunikation
  • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
  • Kontaktuppgifter
  • Kortuppgifter
  • Köpinformation
  • Order- och leveransuppgifter
  • Uppgift om agerande

  Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Hemtex berättigade intresse av att utreda och förhindra bedrägerier. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

  Eventuell behandling av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker endast om behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall eller avser enstaka uppgifter och är nödvändig för att anmäla misstanke om brott till polisen.

  Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för detta syfte, samt för den tid därefter som är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.