• Erbjudanden
 • Sova
 • Bada
 • Äta
 • Inreda
 • Gardiner
 • Solavskärmning
 • Barn & Baby
 • Varumärken
 • Inspiration
 • Livscykelhantering, skydd och utveckling av våra system och tjänster


  Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att livscykelhantera, skydda och utveckla våra system och tjänster, t.ex. för att genomföra funktions- och prestandatester och i samband med felsökning, utveckling och loggning.

  Uppgifter Laglig grund för behandlingen
  • Identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer
  • Medlemsuppgifter, t.ex. medlemsnummer
  • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress
  • Kvittouppgifter, t.ex. uppgift om genomförda köp
  • Bonuspoäng
  • Butikstillhörighet

  Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utveckla, testa och förbättra våra system och tjänster

  Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under kundförhållandet för detta syfte. Personuppgifter i loggar bevaras dock för felsökning och incidenthantering under en tid om 12 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.