Hemtex toppar lista över hållbar bomull

För att bidra till FN:s globala klimatmål har Hemtex som mål att 100% av företagets bomull år 2020 ska komma från hållbara källor. Hemtex är idag ett av endast fem aktörer som är med på BCI:s lista över varumärken i världen med över 75% av sin bomull som Better Cotton.

Better Cotton Initiative, BCI, som Hemtex varit medlemmar i sedan start verkar för att göra den storskaliga bomullsproduktionen mer hållbar med avseende på såväl miljö som ekonomiska och sociala faktorer. BCI strävar efter att göra bomullsproduktionen bättre för de som odlar, miljön den odlas i och sektorns framtid. Bomull är ett förnybart material, men dess produktion är sårbar och kan bidra till stor miljömässig påverkan och dåliga arbetsförhållande om rätt utbildning saknas.

Under tredje kvartalet i år har Hemtex även antagit och gått med i Textile Exchange 2025 sustainable cotton challenge. En utmaning som ligger helt i linje med Hemtex hållbarhetsarbete där initiativet ska verka som en katalysator för att sporra en förändring på marknaden mot användningen av mer hållbar bomull.

- Hemtex vill accelerera en förändring för både bomullsproduktion och bönder. Bomull är en viktig inkomstkälla för miljoner människor, säger Petra Pettersson, CSR-ansvarig på Hemtex. Tillsammans med BCI driver vi just nu ett projekt som utbildar 1 500 kvinnliga bönder i bättre odlingsmetoder i Maharashtra i östra Indien. Kvinnorna utbildas i behandling av jorden och hur man kan minimera både vattenanvändning samt gödningsmedel och bekämpningsmedel. Dessutom får de ekonomisk kunskap i hur man minskar kostnader och ökar intäkter samt hur man kan investera för en bättre framtid.

För intervjuer eller andra varumärkesfrågor vänligen kontakta:
Emma Nygren Tibblin, Presskontakterna emma@presskontakterna.se och 08-662 24 00.

2018-12-01