• Sova
 • Bada
 • Äta
 • Inreda
 • Gardiner
 • Varumärken
 • Inspiration
 • Jul
 • Hemtex stödjer SOS Barnbyar

  VI BEHÖVER DIN HJÄLP!

  Hemtex vill hjälpa SOS Barnbyar för att möta situationen för de tusentals ensamma barn som är på flykt i Europa. SOS Barnbyar finns på plats i länderna kring Medelhavet och hjälper barn som förlorat eller kommit bort från sina föräldrar. Vi behöver din hjälp!

  Var med och stöd SOS Barnbyars katastroffond här!


  Inte ett enda barn ska behöva vara ensamt.

  Fattigdom, krig, och sjukdomar har gjort över två miljoner barn föräldralösa i Mocambique. För bara 7 kronor om dagen kan du vara med och rädda de mest utsatta barnen från ett liv på gatan och ge dem ett hem, en familj och en framtid. Just nu behöver SOS Barnbyar 1500 nya faddrar till utsatta barn över hela världen.

  - klicka på bilden nedan och bli medlem i världens största familj j redan i dag!  SOS Barnbyar.

  En barndom utan gemenskap i en familj, utan en mamma eller pappa som tröstar, kramar, läser sagor och hjälper till med läxorna. Det är verkligheten för miljontals övergivna och föräldralösa barn. Det handlar om bortglömda barn som lever på gatan, är undanstoppade på institutioner eller utnyttjas som sexslavar. Vi vill att ni ska veta att ert bidrag gör stor skillnad – vi ser det varje dag.  Hemtex stödjer SOS Barnbyars familjestärkande arbete i Bangladesh.

  I Sylhet, som ligger i ett fattigt och isolerat område i nordöstra Bangladesh, driver SOS Barnbyar familjestärkande arbete för att stödja utsatta familjer där barn riskerar att överges. Detta ökar deras möjligheter att växa upp i en trygg och kärleksfull miljö.

  Hemtex har valt sitt samarbete med SOS Barnbyar då det är en välkänd och trovärdig organisation som gör stor nytta världen över. Hemtex har en stor del av produktionen i Bangladesh och därför känns det extra viktigt att ge ett bidrag till just dit. Vi känner oss stolta och glada som företag att kunna hjälpa till och vara med och stödja utsatta barn och familjer.

  SOS Barnbyar har i över 60 år gett övergivna och föräldralösa barn ett nytt hem, en familj och utbildning i någon av deras 500 barnbyar runt om i världen. De arbetar med familjestärkande och förebyggande insatser för att barn inte ska bli föräldralösa och överges på grund av sjukdom, fattigdom eller andra orsaker.

  Situationen i Bangladesh är idag:

  • Utbredd fattigdom
  • Mer än 50% av befolkningen är analfabeter
  • Många familjer har tappat sina ursprungliga starka familjband, genom tidigt bortgifte, polygami, högt födelsetal, hemgiftssystem, extrem fattigdom, sexuell diskriminering
  • Detta innebär i sin tur en sträng ekonomisk situation som leder till att barn inte går i skolan
  • Barn som går i skolan tvingas hoppa av för att hjälpa till och försörja sin familj
  • Barn växer upp i en ohälsosam miljö med låg hygienisk standard och utan tillgång till läkemedel.


  Lite fakta om Sylhet

  Bangladesh är ett av de mest tätbefolkade länderna i världen. Det bördiga men låglänta landet svämmas ofta över av monsunregn och härjas av cykloner och flodvågor. Många är hemlösa och fattigdomen är utbredd.

  Sylhet ligger i den nordöstra delen av Bangladesh. Vackra kullar, teodlingar, svamp, regnskog, floder och vattenfall karaktäriserar landskapet. Det växer apelsiner, citroner och ananas. Allt detta lockar många turister året om.

  Men som i andra delar av Bangladesh lever nästan hälften av befolkningen på mindre än en dollar om dagen. Nästan hälften av alla barn under fem år är hämmade i växten till följd av svår undernäring. Hälften av alla kvinnor gifter sig före 19 års ålder. Hälsovården är dåligt utbyggd och många har ingen tillgång till modern sjukvård. Nära en femtedel har inte tillgång till rent vatten och sanitet.

  Barnen i barnbyn och de familjestärkande programmen i Sylhet har fått chansen till en bättre framtid och möjlighet att gå i skolan. Tack för att ni är med och gör det möjligt!


  Genom SOS Barnbyar får ungdomar olika typer av yrkesutbildningar så att de kan försörja sig och sina familjer.

  Genom att Hemtex samlar in pengar kan SOS Barnbyar nå ut till över 500 barn och 150 familjer i Sylhet och därmed ge:

  • Barn möjlighet att gå i skolan
  • Ungdomar arbetsträningsprogram
  • Barn och ungdomar hjälp genom rådgivning
  • Varje barn matpaket för att motverka näringsbristen
  • Vuxna utbildning i hälsa och hygien, barnrättigheter och näringslära
  • Medicinsk hjälp
  • Vuxna arbetsutbildning anpassat efter behovet i området


  Målgrupper för SOS Barnbyars verksamhet inom de familjestärkande insatserna – Family Strengthening Program

  Syftet med SOS Barnbyars familjestärkande projekt är att stödja utsatta familjer så att de kan hålla ihop och ta hand om sina barn. Programmen är riktade mot speciella målgrupper, där fattigdom i kombination med andra faktorer utgör en risk för att barnet ska bli övergivet. Målgrupperna skiljer sig från land till land men generellt handlar det om familjer med sociala och ekonomiska problem, ofta förknippade med missbruk, sjukdom, utanförskap eller annat som leder till fattigdom.

  Här är en berättelse från en pojke i Sylhet vars familj nu fått hjälp i det familjestärkande projektet som Hemtex finansierar.

  ”Jag vill gå i skolan”

  Yusuf är 12 år och bor i ett slumområde nära Sylhet, som är en av de mest tätbefolkade städerna i Bangladesh. Han är ganska blyg, men har lätt att le. Idag ska han få börja skolan igen. Men det var inte länge sedan han var tvungen att bidra till familjens magra inkomster och tillbringade dagarna med att sälja te i den heta solen. 

  Livet har varit en berg-och-dal-bana för Yusuf. När han var endast åtta år dog hans pappa och lämnade sin fru, Yusuf och hans nio månader gamla bror Akter efter sig. Yusufs mamma arbetade som hemhjälp, men hennes lön räckte inte till för att försörja familjen. Därför var Yusuf också tvungen att ta ansvar för familjen. Han hoppade därför av skolan och började arbeta.

  När andra barn tog sina skolväskor och gick till skolan, tog Yusuf sin flaska och gick iväg för att sälja te. ”Jag blev så ledsen när jag såg andra barn på väg till skolan eller när de lekte. De levde ett vanligt liv. Jag ville också gå i skolan.”

  Så kom en av SOS Barnbyars medarbetare i kontakt med Yusuf och såg till att han och hans familj fick ta del av SOS Barnbyars familjestärkande arbete. I de familjestärkande programmen får barn och deras familjer möjlighet till utbildning, tillgång till sjukvård, näringsriktig mat samt verktyg och hjälp med att skaffa arbete och försörja sig. Målet är att alla som deltar i programmen så småningom ska kunna klara sig helt själva utan stöd från SOS Barnbyar.

  Yusufs liv är för alltid helt förändrat. Han lyser av stolthet och berättar att han vill bli lärare och arbeta i den lokala skolan när han blir stor  

  Klicka här för att läsa mer om hur du blir fadder till ett fadderbarn hos SOS Barnbyar.