Hemtex dunsortiment är certifierat

Ett av Hemtex viktigaste produktsegment är dun. Tidigare i höstas gav Textile Exchange Hemtex en hedrande fjärdeplacering för sin ökade andel spårbart dun i sina produkter. Och sedan utmärkelsen är alla nya ordrar av dun idag certifierade enligt RDS, Responsible Down Standard.

Allt dun är RDS-certifierat
Hemtex ställer höga krav på sina leverantörer, bland annat genom certifieringar. Dun och fjädrar som köps in har strikt kontrollerats av tredje part enligt RDS, Responsible Down Standard. En standard som är framtagen och utvecklad av Textile Exchange. Standarden säkerställer att dun och fjädrar kommer från ansvarsfullt behandlade gäss och ankor. Dessutom är materialet spårbart genom hela produktionskedjan, från gård till produkt.

Djuren behandlas med respekt
Viktigt är att djuren behandlas väl och Hemtex har tydliga riktlinjer för att respektera djurens rättigheter. - För oss är det självklart och jätteviktigt att man respekterar djuren Därför accepterar vi varken tvångsmatning eller att man exempelvis plockar fjädrar från levande fåglar, säger Petra Pettersson, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Hemtex. Både dun och fjäder än en restprodukt från livsmedelsindustrin.

Höga krav och kontroller
Djurrättsfrågorna är en viktig del i Hemtex hållbarhetsarbete. Hemtex är medlem i en arbetsgrupp på Svensk Handel för att tillsammans med branschen ställa höga krav på att driva gemensamma riktlinjer kring djurskyddsfrågor. - För att kontrollera att kraven efterlevs arbetar vi med några få utvalda leverantörer som vi besöker och har ett nära samarbete med. Och oberoende tredjeparts certifieringsorgan granskar våra leverantörers produktionskedjor, säger Petra. - Det är några av skälen till att Hemtex kunder kan sova extra gott på sina duntäcken och kuddar.

Läs mer om Hemtex hållbarhetsarbete här

Textile Exchange är en global, ideell organisation som arbetar för global hållbarhet inom textilindustrin. Läs mer på textileexchange.org.

Mer information om RDS hittar du på responsibledown.org.