• Erbjudanden
 • Sova
 • Bada
 • Äta
 • Inreda
 • Gardiner
 • Solavskärmning
 • Barn & Baby
 • Varumärken
 • Inspiration
 • Hemtex & hållbarhet


  Vi viker aldrig av från vår passion för textil. Inte desto mindre är vi väldigt måna om att den inte går ut över vår omvärld på ett negativt sätt. Vi tar ansvar för vår verksamhet och gör vårt yttersta för att inte miljön eller de människor som tillverkar och använder Hemtex produkter ska komma till skada.


  Prioriterade hållbarhetsmål:

  • Verksamheten ska vara klimatneutral till 2020.

  • Leverantörer av egna varor i högriskländer ska vara socialt reviderade.

  • 90 procent av Hemtex leverantörer av egna varor ska vara kvalitets-certifierade år 2020.

  • Hemtex vill främja hållbara konsumtions och produktionsmönster.

  • All bomull i Hemtex egna varor ska komma från hållbara källor år 2020.

  • Minska produktion av plast och syntetiska material. Hemtex säljer endast engångsartiklar tillverkade av icke-plastmaterial samt har ambition att använda mer återvunnen polyester.

  • Allt dun och fjädrar som köps in har strikt kontrollerats av tredje part enligt RDS, Responsible Down Standard.

  • Hemtex vill guida kunderna till mer hållbara och etiska val.
  Den hållbara tråden

  Utvalda produkter som tar extra hänsyn till människa och miljö. Den hållbara tråden synliggör våra mest hållbara produkter.

  Läs om den hållbara tråden här >>
  Hållbarhetsredovisning

  Rapporten omfattar koncernens hållbarhetsarbete under 2020 och syftar till att ge företagets intressenter en ökad kunskap och förståelse för Hemtex arbete kring miljö, etik, kvalitet, socialt ansvar och egna medarbetare.

  Läs vår hållbarhetsredovisning här >>
  Miljö

  För oss på Hemtex är det lika självklart som viktigt att verka både kortsiktigt och långsiktigt för ett hållbart samhälle.

  Läs om vårt miljöarbete >>
  Hemtex produktansvar

  För oss är det mycket viktigt att våra produkter är säkra, är av god kvalitet, inte innehåller några farliga kemikalier och att de har producerats med tanke på djurens rättigheter.
  Arbetsförhållanden & produktionsländer

  Att våra produkter tillverkas under så bra förhållanden som möjligt är väldigt viktigt för oss på Hemtex.


  Textil återvinning

  Lämna dina gamla textilier hos oss. Vi tar till vara på dem och ser till att textilierna återanvänds eller återvinns.