• Sova
  • Bada
  • Äta
  • Inreda
  • Gardiner
  • Varumärken
  • Inspiration
  • Jul
  • Naturliga linjer som avskiljer. Träpersiennen som stillar.

    En träpersienn förhöjer den naturliga känslan i rummet och blir, liksom annan interiör, en viktig inredningsdetalj. En träpersienn erbjuder också en flexibel avskärmning med de vågräta lamellerna som enkelt vickas ner eller upp – beroende på hur mycket du vill skärma av. Du väljer själv om du vill montera träpersiennen på vägg eller i tak.