Miljöåtgärder

Miljöåtgärder

Hemtex arbetar ständigt för att minska miljöpåverkan.

För användning av kemikalier i produktionen utgår vi från en guide som ställer strikta krav. Vi följer upp våra leverantörer för att säkerställa minsta möjliga miljöpåverkan i produktionen. Vi fokuserar också på att välja rätt material och minska spillet där det är möjligt. Vi arbetar målmedvetet för att ha de mest hållbara och förnybara råvarorna i våra produkter.

Utöver detta tar vi på Hemtex ansvar för begagnade textilier som du som kund har tröttnat på. I samarbete med I:CO återanvänds och återvinns begagnade textilier.