• Erbjudanden
 • Sova
 • Bada
 • Äta
 • Inreda
 • Gardiner
 • Solavskärmning
 • Barn & Baby
 • Varumärken
 • Inspiration


 • Textilåtervinning

  Vi avstår från att ta emot textilåtervinning just nu p.g.a hälsosituationen som råder.

  Människors konsumtionsvanor förändras och den globala konsumtionen innebär att vi lever och konsumerar som om vi hade 1,7 jordklot och i Sverige som att vi hade 4 jordklot. Den ekvationen går inte ihop. För att ta ansvar för kommande generationers tillgång till råmaterial måste vi hushålla med de resurser vi har. Här ingår att återanvända och återvinna i större utsträckning. Återanvända innebär att produkter samlas in, säljs och används igen. Återvinning innebär att produkter samlas in, materialet bryts ner och omvandlas till material för nya produkter. Varje år slängs ca 7,5 kg textil per person i soporna enbart i Sverige.


  För att bidra till en ökad återvinning och mer cirkulära flöden samlar Hemtex in använda textilier i butiker i Sverige. Ambitionen är att öka återanvändning och återvinning. Under 2018 har totalt 10 ton textilier samlats in i Hemtex butiker. Insamlingen sker i samarbete med I:CO.

  Vi avstår från att ta emot textilåtervinning just nu p.g.a hälsosituationen som råder.